Moriel

A gyógyítás istennője.    Család/Kapcsolatok: Szerelme Zeron, a csínytevés és a zsiványok istene   Története:   ,,Annyi szenvedés van a világon! Sérült lelkek, beteg testek… Hallom imáitokat! Érzem fájdalmatokat! Van, aki hallja hangotokat!”   A kedves, halk hang mint aranyló por terítette be az étert, amikor Morien testet öltött. Terian anyagi és szellemi világa megkönnyebbülten sóhajtott fel a gyógyító…

Read More

Rémuralom

(A Rémuralom nyolc alakja, kiket világok pusztítójaként ismer Terian népe. Nyolc testvér egy másik világból kik az ürességet táplálják. Időről-időre visszatérnek Terianra, hogy elpusztítsanak mindent. Az istenek legfőbb ellenségei. Áldozataik élő kőszoborrá válnak.)

Read More

Karel

A művészetek istene   Család/Kapcsolatok: Egyetlen igaz szerelme maga az alkotás öröme. Bárki szolgálhat múzsájául, s ameddig az alkotó-múzsa kapcsolat fennáll, rajongással fordul az illető felé. Hűséget és mély szerelmet azonban nem érdemes várni, ahogyan változik hogy épp milyen eszközt tart kezében, úgy váltogatja ihletalanyait is. Rebesgetik hogy titokban rajong Laira, a csillagok és az idő istennője iránt, de…

Read More

Laira

A csillagok oltalmazója és az idő istennője.   Család/Kapcsolatok: Magányos, mint a csillagok.   Története: ,,Tán fáj a csillagoknak a magány, A térbe szétszórt milljom árvaság? S hogy össze nem találunk már soha A jégen, éjen s messziségen át? Ó, csillag, mit sírsz! Messzebb te se vagy, Mint egymástól itt a földi szivek! A Sziriusz van tőlem távolabb Vagy…

Read More

Odessa

Az ezerarcú istennő   Család, kapcsolatok: Mivel szeszélyesen bármilyen arcot ölthet, szokták hinni Aspereion és Etrosz anyjának is, hisz az igazság és az ármány arca változik, ám ez az elképzelés nem fedi a valóságot. Változó természetének és arcának hála nincs olyan isten sem halandó, aki szerelmét ajánlaná neki.   Története:   A terránok körében elégedettség honolt jóideig. Békében éltek…

Read More

Ragwynn

A tűz istene   Család/Kapcsolatok: A négy őselem egyik leszármazottja, aki a tűz őselem kardjának egy szikrájából és Terra egy csepp véréből testesült meg. Testvérei Laressia, Jana és Etrigen Valójában csak azért számítanak testvéreknek, mert mind Terrától és az egyik őselemtől származnak, így nem tekinthetők valós vérrokonoknak. Bajtársi barátságot ápol a Napfivérekkel, de nem ismer hűséget ha nőről van…

Read More

Holdnővérek

A holdciklusok úrnői Család/Kapcsolatok: Luna Aida a növekvő Hold, Luna Elesa a telihold, Luna Ecata pedig a csökkenő Hold istennője. Ők hárman ikertestvérek, akik arra várnak, hogy egyszer majd a Napfivérek valamelyikével házasodhatnak. A jóslat szerint amikor megtörténik a nász, az egyedül maradt istennő elhozza a világra az örök éjszaka és a sápadt fény véget nem érő birodalmát.  …

Read More

Napfivérek

A téli és a nyári nap urai   Család/Kapcsolatok: Sorin Algor a téli Nap, Sorin Arden pedig a nyári Nap ura. Nem ikertestvérek, Sorin Arden az idősebb fivér, Sorin Algor pedig a fiatalabb fivér. Állítólag jegyben járnak a Holdnővérekkel, de hogy ki melyikükkel, és hogy tényleg létezik-e ez a frigy, azt vitatják. Bajtársi barátságban állnak Ragwynnel, a tűz istenével….

Read More

A négy Őselem

Történet: A négy Őselem Kardjai A semmi magányos leányanyaként hordta üres méhének mélyén Terrát. Terra mély, álomtalan álomban ringott, teste arra várt, hogy lelke végre összekapcsolódjon szellemével, az értelem az érzelmekkel, s mikor megtörténik ez a csoda, anyagi formát öltve végre megmutathassa magát a kietlen világnak. Hosszú időnek kellett eltelnie, mire a végtelen, ezüstös csillagokkal kivert vásznon felragyogott végre…

Read More

Langa

Az aratás, bőség és bor istene.   Család/Kapcsolatok: Jó kapcsolatot ápol Laressia-val.   Története: Langa eredetileg az élet fájának egy letört ága volt, mely mikor elhagyta a fát saját lelke lett, és önálló tudatra ébredt. A letört ágat a közelben élő terránok elvitték, és megmunkálták. Ácsolt kereszt alakú faszerkezetet készítettek belőle, amire régi használt ruhákat aggattak, azokat szalmával kitömték…

Read More

Luszidia

A termékenység és kéj istennője.   Család/Kapcsolatok: A sors fintora (Oberon most biztosan tüsszent vagy csuklik) hogy pont neki nincs se párja, se gyermeke.   Története:   A rókák minden nép mitológiájában ravasz teremtmények. Buja vörös bundájuk már önmagában a természet szépségével hivalkodik, s mikor a ravaszdi felbukkan a búzatábla aranyló tengerében, vagy a mezőn virító virágözönben, mintha csak…

Read More

Artas

A tudás és az emlékezet istene.   Család, kapcsolatok: Emlékei és tudása révén egyszerre kötődik mindenkihez, mégsem tartozik hozzá senki.   Története:   Terian világában már hosszú ideje igazgatták dolgaikat az istenek, élték mindennapjaikat a terránok. Terra csarnokaiban mindennaposak voltak az istenek közti viszálykodások és a békekötések, s annyira efoglalt mindenkit saját életének igazgatása, hogy el is feledkeztek valami…

Read More

Indarin

A vadak és bestiák istene.   Család/Kapcsolatok: Baráti kapcsolatot ápol Etrigennel, a vándorok és a föld istenével. Gyengéd érzelmeket táplál Rha-Feya iránt, de eddig bármikor próbált szerelmet vallani, mindig közbejött valami. Általában Titánia tett neki keresztbe, a hajsza istennőjével állandó viaskodásban áll.   Története:   A terránok sokszor elfelejtkeznek arról, hogy a vadak amelyeket leölnek, a bestiák amelyeket háziasítanak…

Read More

Titánia

Vadászat és hajsza istennője.   Család/Kapcsolatok: Terra és Natren vad szerelméből fogant, Terian első istennője, aki egy isteni pártól fogant. Állandó vetélytársa illetve ellensége Indarin, a vadak és bestiák istene.   Története:   Úgy is fogalmazhatunk, hogy az ő története ott kezdődik, ahol Terra és Natren élete egybefonódott. A többi istennel ellentétben az ő születése nem csak imákhoz köthető….

Read More

Oberon

A sors istene.   Család/Kapcsolatok:    Történet: Ami megszületik, az egyszer meg is fog halni. Ahhoz viszont, hogy eljusson odáig végig jár egy utat, ami hol szövevényesebb, hol egyszerűbb. Néha elágazik, máskor célegyenesen tart előre, mindegyik életút, mindegyik történet más és más, egyetlen közös bennük a kezdet és a vég. Vannak, akik úgy tartják mindenki sorsa előre megvan írva,…

Read More